Sơ đồ   |   Trợ giúp    
Nhập tên:
Mật khẩu:
Lấy lại mật khẩuĐăng ký
   
Trang chủ Tin tức Cơ sở dữ liệu
Từ khóa:
Đường dây nóng

Đặt lệnh qua điện thoại:
- Tel: 043.8248686
Chăm sóc khách hàng:
- Tel: 043.8248686
         
 

Tiện ích
Bảng giá trực tuyến
Giao dịch trực tuyến
Biểu đồ kỹ thuật
Thông tin tổng hợp
Kết quả giao dịch
Hộp thư WSS
Online 
36066750
Trích lập dự phòng tài chính
Trích lập dự phòng tài chính nhằm giúp doanh nghiệp có nguồn tài chính để bù đắp những tổn thất có thể xảy ra khi thị trường chứng khoán liên tục điều chỉnh giảm. Bên cạnh đó, việc trích lập dự phòng sẽ đảm bảo cho doanh nghiệp phản ánh giá trị các khoản đầu tư tài chính không cao hơn giá cả trên thị trường tại thời điểm lập báo cáo tài chính.
   

Đối tượng trích lập là các chứng khoán, các khoản vốn doanh nghiệp đang đầu tư vào tổ chức kinh tế, cụ thể như sau:

* Đối với các khoản đầu tư chứng khoán:

- Là các loại chứng khoán như cổ phiếu, trái phiếu công ty... được doanh nghiệp đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

- Được tự do mua bán trên thị trường mà tại thời điểm kiểm kê, lập báo cáo tài chính có giá thị trường giảm so với giá đang hạch toán trên sổ kế toán (những chứng khoán không được phép mua bán tự do trên thị trường thì không được lập dự phòng giảm giá).

* Đối với các khoản vốn đầu tư của doanh nghiệp vào tổ chức kinh tế là đơn vị thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần, hợp danh, liên doanh, liên kết và các khoản đầu tư dài hạn khác phải trích lập dự phòng nếu tổ chức kinh tế mà doanh nghiệp đang đầu tư bị lỗ (trừ trường hợp lỗ theo kế hoạch đã được xác định trong phương án kinh doanh trước khi đầu tư). 

Để làm căn cứ hạch toán vào chi phí tài chính của doanh nghiệp, doanh nghiệp phải lập dự phòng riêng cho từng loại chứng khoán đầu tư có biến động giảm giá tại thời điểm lập báo cáo tài chính và được tổng hợp vào bảng kê chi tiết dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư; lập dự phòng riêng cho từng khoản đầu tư tài chính có tổn thất và được tổng hợp vào bảng kê chi tiết dự phòng tổn thất đầu tư tài chính.

 Xử lý khoản dự phòng

Tại thời điểm lập dự phòng, nếu các chứng khoán do doanh nghiệp đầu tư bị giảm giá so với giá đang hạch toán trên sổ kế toán, các khoản vốn đầu tư vào tổ chức kinh tế bị tổn thất do tổ chức kinh tế bị lỗ thì phải trích lập dự phòng tổn thất các đầu tư tài chính.

Nếu số dự phòng tổn thất đầu tư tài chính phải trích lập bằng số dư khoản dự phòng, thì doanh nghiệp không phải trích lập khoản dự phòng tổn thất đầu tư tài chính.

Nếu số dự phòng phải trích lập cao hơn số dư khoản dự phòng, thì doanh nghiệp trích thêm vào chi phí tài chính của doanh nghiệp phần chênh lệch.

Nếu số dự phòng phải trích lập thấp hơn số dư khoản dự phòng, thì doanh nghiệp hoàn nhập phần chênh lệch vào doanh thu hoạt động tài chính.

 Thời điểm trích lập

Thời điểm lập và hoàn nhập các khoản dự phòng là thời điểm cuối kỳ kế toán năm. Trường hợp doanh nghiệp được Bộ Tài chính chấp thuận áp dụng năm tài chính khác với năm dương lịch (bắt đầu từ ngày 1/1 và kết thúc 31/12 hàng năm) thì thời điểm lập dự phòng là ngày cuối cùng của năm tài chính. Riêng đối các doanh nghiệp niêm yết phải lập báo cáo tài chính giữa niên độ thì phải trích lập và hoàn nhập dự phòng cả thời điểm lập báo cáo tài chính giữa niên độ.

ĐTCK
Số lượt đọc: 15213  -  Cập nhật lần cuối: 21/10/16 09:46:21
  Các tin bài mới
  10/03/2009    01h52    ĐTCK  Giao dịch bảo chứng: Khái niệm và sự cần thiết
  09/03/2009    10h01    ĐTCK  Một số lưu ý khi đọc báo cáo tài chính
  09/03/2009    10h00    Thanh Niên  Giá cổ phiếu và năng lực ban điều hành
  11/02/2009    02h52    Saga  Định giá cổ phiếu: Yếu tố ban lãnh đạo doanh nghiệp
  08/02/2009    02h55    ĐTCK  Báo cáo thường niên chuyển thông tin đến thị trường và xã hội như thế nào?
  06/02/2009    03h08    Saga  Định giá tài sản tài chính với cách tiếp cận quyền chọn thực
  04/02/2009    08h41    ĐTCK  Giao dịch chứng khoán lô lẻ
  20/01/2009    02h45    ĐTCK  Ngăn ngừa xung đột lợi ích liên quan đến công ty niêm yết
  15/01/2009    11h04    ĐTCK  Đầu tư ngược xu thế
  13/01/2009    11h13    ĐTCK  Lãi cơ bản trên cổ phiếu
Xem tiếp    < 1 | 2 | 3 >
  Các tin bài khác
  20/11/2008    11h08    ĐTCK  Ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày đăng ký cuối cùng
  18/11/2008    04h03    ĐTCK  Điều kiện để hành nghề môi giới chứng khoán?
  18/11/2008    03h59    ĐTCK  Chỉ tiêu hàng tồn kho
  12/11/2008    03h51    ĐTCK  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Xem tiếp    < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >
Trang chủ   |   Tin tức   |   Cơ sở dữ liệu   |   Liên hệ  
Trụ sở chính: Tầng 9, Tòa nhà ICON4 số 243A Đê La Thành, Quận Đống Đa, Hà Nội
Tel: 84.4.39367083 / Fax: 84.4.39367082
Website: www.wss.com.vn
Phát triển bởi Active Group