SDN: Ông Liu Chien Hung - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 20.000 CP
Ngày 01/06/2012, Sở GDCK Hà Nội thông báo
   
-        Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Liu Chien Hung
-        Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
-        Mã chứng khoán: SDN
-        Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 149.053 CP (tỷ lệ 9,82%)
-        Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 20.000 CP
-        Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu
-        Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
-        Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 05/06/2012
-        Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 05/07/2012.
HNX
Số lượt đọc: 601  -  Cập nhật lần cuối: 21/10/16 09:46:21