Sitemap   |   Help    
Account:
Password:
Paswork recoverRegister
   
Homepage News Database
Keyword:
Advanced search
Gold price
(Auto update from VnExpress)
Settings
Realtime quotes
Online Trading
Technical charts
General Information
Trading Results
Hotline
Hotline
(04) 3 824 86 86
Email: info@wss.com.vn
WSS Mail
News and Facts
WSS: Thông báo kết quả đăng ký đấu giá cổ phần Nhà nước của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Tư vấn giám sát chất lượng công trình Thăng Long
Ban tổ chức đấu giá xin thông báo số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá phần vốn nhà nước của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Tư vấn giám sát chất lượng công trình Thăng Long như sau:
WSS: Thông báo bán đấu giá phần vốn Nhà nước của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Tư vấn giám sát chất lượng công trình Thăng Long
Công ty Chứng khoán Phố Wall Trân trọng thông báo thông tin về đợt đấu giá cổ phần tại Công ty Cổ phần Tư vấn giám sát chất lượng công trình Thăng Long như sau:
WSS: Thông báo v/v hủy tổ chức đấu giá bán phần vốn Nhà nước do Cienco6 quản lý tại Cienco68
Công ty CP Chứng khoán Phố Wall thông báo hủy tổ chức đấu giá bán phần vốn Nhà nước do Cienco6 quản lý tại Cienco68 như sau:
WSS: WSS: Thông báo v/v Dời thời gian nhận phiếu đấu giá và thời gian tổ chức đấu giá cổ phiếu Cienco68
Công ty CP Chứng khoán Phố Wall trân trọng thông báo một số thay đổi trong đợt đấu giá bán phần vốn Nhà nước do Cienco6 quản lý tại Cienco68 như sau:
WSS: Thông báo Kết quả đăng ký đấu giá CP Nhà nước của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 6 – Công ty cổ phần tại CTCP Công trình giao thông 68
Ban tổ chức đấu giá xin thông báo số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá phần vốn nhà nước của Tổng công ty Xây dựng Công trình giao thông 6 tại Công ty cổ phần Công trình Giao thông 68 như sau:
WSS: Thông báo bán đấu giá phần vốn Nhà nước của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 6 – Công ty cổ phần tại Công ty Cổ phần Công trình giao thông 68
Công ty Chứng khoán Phố Wall Trân trọng thông báo thông tin về đợt đấu giá cổ phần tại Công ty Cổ phần Công trình giao thông 68 như sau:
WSS: Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của CTCP Xây dựng Công trình Giao thông 674
Công ty CP Chứng khoán Phố Wall Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của CTCP Xây dựng Công trình Giao thông 674
WSS: Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của CTCP Vật tư thiết bị và Xây dựng công trình 624
Công ty CP Chứng khoán Phố Wall Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của CTCP Vật tư thiết bị và Xây dựng công trình 624
VNPT công bố thoái toàn bộ vốn tại CTCP Đầu tư và Phát triển Sacom (SAM)
VNPT công bố thoái toàn bộ vốn tại CTCP Đầu tư và Phát triển Sacom (SAM)
WSS: Thông báo Kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua CP của CTCP Vật tư thiết bị và Xây dựng công trình 624
Ban Tổ chức đấu giá xin thông báo số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá phần vốn nhà nước của Tổng công ty Xây dựng Công trình giao thông 6 tại Công ty Cổ phần Vật tư thiết bị và Xây dựng Công trình 624 như sau:
Homepage   |   News   |   Database   |   Contact  

    Head office:

No. 212, Tran Quang Khai St., (No. 1, Le Phung Hieu St.,),
Hoan Kiem Dist., Hanoi, Vietnam

            
Sai Gon Branch: No. 255, Tran Hung Dao St., District 1, HCM City
                           Tel: 84.8.39208686 / Fax: 84.8.39204268
 
Tel: 84.4.38248686 / Fax: 84.4.39367082
Website: www.wss.com.vn
 

 

Powered by Active Group