Sitemap   |   Help    
Account:
Password:
Paswork recoverRegister
   
Homepage News Database
Keyword:
Advanced search
Gold price
(Auto update from VnExpress)
Settings
Realtime quotes
Online Trading
Technical charts
General Information
Trading Results
Hotline
Hotline
(04) 3 824 86 86
Email: info@wss.com.vn
WSS Mail
News and Facts
WSS: Thông báo gia hạn đăng ký mua cổ phần NT2 (lần 3)
Căn cứ: - Hợp hợp đồng tư vấn số 33/2014/HĐDV/TV/WSS–VNPT ký ngày 04/11/2014 giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall (WSS) với Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông Việt Nam (VNPT) về việc tìm kiếm và giới thiệu đối tác tham gia nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty cổ phần điện lực dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2); - Thông báo số 149/2014/TB/WSS của WSS ngày 04/11/2014 về việc tìm kiếm đối tác nhận chuyện nhượng NT2; - Thông báo số 152/2014/TB/WSS của WSS ngày 17/11/2014 về việc gia hạn đăng ký mua cổ phần NT2; - Thông báo số 155/2014/TB/WSS của WSS ngày 01/12/2014 về việc gia hạn đăng ký mua cổ phần NT2.
WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Thời trang Hà Nội
Công ty Chứng khoán Phố Wall Trân trọng thông báo thông tin về đợt đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Thời trang Hà Nội như sau:
WSS: Thông báo Kết quả đăng ký đấu giá CP Nhà nước của Tổng công ty Thương mại Hà Nội tại CTCP Phương Nam Puna
Ban Tổ chức đấu giá xin thông báo số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá phần vốn nhà nước của Tổng công ty Thương mại Hà Nội tại Công ty cổ phần Phương Nam PUNA như sau:
WSS: Thông báo bán đấu giá phần vốn Nhà nước của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội tại Công ty Cổ phần Phương Nam Puna
Công ty Chứng khoán Phố Wall Trân trọng thông báo thông tin về đợt đấu giá cổ phần tại Công ty Cổ phần Phương Nam Puna như sau:
WSS: Thông báo gia hạn đăng ký mua cổ phần NT2 (Lần 2)
Công ty CP Chứng khoán Phố Wall trân trọng thông báo:
WSS: Thông báo gia hạn đăng ký mua cổ phần NT2
Căn cứ công văn số 149/2014/TB/WSS ngày 04/11/2014 về việc tìm kiếm đối tác nhận chuyển nhượng 12,8 triệu cổ phiếu Công ty cổ phần điện lực dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2), WSS thông báo gia hạn nhận đơn đăng ký mua cổ phần NT2 đến hết ngày 28/11/2014. Nhà đầu tư quan tâm vui lòng gửi đơn trực tiếp hoặc theo đường bưu điện theo địa chỉ dưới đây:
WSS: Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần Nhà nước của Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Tư vấn giám sát chất lượng công trình Thăng Long
Công ty CP Chứng khoán Phố Wall Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của CTCP Tư vấn giám sát chất lượng công trình Thăng Long
WSS: Thông báo v/v ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của CTCP Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam
Công ty Chứng khoán Phố Wall trân trọng thông báo:
WSS: Thông báo v/v tìm kiếm đối tác nhận chuyển nhượng cổ phiếu NT2
Thực hiện hợp đồng tư vấn số 33/2014/HĐDV/TV/WSS–VNPT ký ngày 04/11/2014 giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall (WSS) với Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông Việt Nam (VNPT) về việc tìm kiếm và giới thiệu đối tác tham gia nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty cổ phần điện lực dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2), WSS đang tìm kiếm và lựa chọn đối tác có tiềm lực tài chính để tham gia nhận chuyển nhượng cổ phiếu (NT2) trong đợt thoái phần vốn nhà nước do VNPT quản lý tại NT2.
WSS: Thông báo v/v thu phí lưu ký chứng khoán
Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall xin trân trọng thông báo
Homepage   |   News   |   Database   |   Contact  

    Head office:

No. 212, Tran Quang Khai St., (No. 1, Le Phung Hieu St.,),
Hoan Kiem Dist., Hanoi, Vietnam

            
Sai Gon Branch: No. 255, Tran Hung Dao St., District 1, HCM City
                           Tel: 84.8.39208686 / Fax: 84.8.39204268
 
Tel: 84.4.38248686 / Fax: 84.4.39367082
Website: www.wss.com.vn
 

 

Powered by Active Group