Sitemap   |   Help    
Account:
Password:
Paswork recoverRegister
   
Homepage News Database
Keyword:
Advanced search
Gold price
(Auto update from VnExpress)
Settings
Realtime quotes
Online Trading
Technical charts
General Information
Trading Results
WSS Mail
Hotline
Hotline
(04) 3 824 86 86
Email: info@wss.com.vn
WSS: Thay đổi Người ủy quyền công bố thông tin
Ngày 16/07/2012, Công ty Chứng khoán Phố Wall thông báo về việc thay đổi Người công bố thông tin như sau:
   
Công ty CP Chứng khoán Phố Wall ủy quyền cho ông Phạm Đức Long - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Phó Tổng Giám đốc là Người công bố thông tin của Công ty thay cho ông Nguyễn Hồng Hưng kể từ ngày 25 tháng 07 năm 2012.
 
File đính kèm:
WSS
Participations read: 5366  -  Update last: 14/10/16 03:20:14
  Other News
  10/07/2012    02h54    WSS  Giới thiệu Lệnh thị trường (MP) thực hiện trên HOSE từ 02/07/2012
  23/04/2012    03h06    WSS  WSS: Triển khai chương trình khuyến mại "WSS tri ân khách hàng" từ 16/04/2012
  17/04/2012    04h50    WSS  WSS: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2012
  13/04/2012    10h27    WSS  WSS: Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2012
Xem tiếp    < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >
Homepage   |   News   |   Database   |   Contact  

    Head office:

No. 212, Tran Quang Khai St., (No. 1, Le Phung Hieu St.,),
Hoan Kiem Dist., Hanoi, Vietnam

            
Sai Gon Branch: No. 255, Tran Hung Dao St., District 1, HCM City
                           Tel: 84.8.39208686 / Fax: 84.8.39204268
 
Tel: 84.4.38248686 / Fax: 84.4.39367082
Website: www.wss.com.vn
 

 

Powered by Active Group