TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

Công ty cổ phần xây dựng số 9 (VC9): Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (Nguồn: HNX)

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VC9 của Công ty cổ phần xây dựng số 9 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/02/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/02/2017
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
          – Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          – Thời gian họp: 07h30 – 12h00 ngày 28/03/2017
          – Địa điểm tổ chức họp: Tầng 5, tòa nhà Vinaconex 9, Lô HH2-2 Khu đô thị Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Từ Liêm, thành phố Hà Nội
          – Nội dung họp: + Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016;
+ Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty;
+ Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017;
          – Nội dung họp: + Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016;
+ Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;
+ Các vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

NAV: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo