TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

CTCP Xây dựng Điện Vneco 4 (VE4): Nguyễn Thế Hùng – Ủy viên HĐQT, Giám đốc – đã mua 4.500 CP (Nguồn: HNX)

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thế Hùng
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Giám đốc
– Mã chứng khoán: VE4
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 259.211 CP (tỷ lệ 25,22%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 6.000 CP
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 4.500 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 263.711 CP (tỷ lệ 25,65%)
– Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: hết thời hạn thực hiện giao dịch
– Ngày bắt đầu giao dịch: 18/01/2017
– Ngày kết thúc giao dịch: 16/02/2017.

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo