TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS đã nộp hồ sơ đăng ký thành viên giao dịch lên Trung tâm GDCK Hà Nội

Được biết, Công ty chứng khoán phố Wall có vốn điều lệ 168 tỷ đồng, hoạt động trong các lĩnh vực như: Môi giới chứng khoán; Tự doanh chứng khoán;Tư vấn đầu tư chứng khoán và lưu ký chứng khoán.

Với WSS việc xây dựng nguồn nhân lực cũng như chú trọng phát triển công nghệ thông tin và an ninh mạng là mục tiêu hàng đầu. WSS đã chọn hai nhà cung ứng dịch vụ là FPT và Thiên Nam để hỗ trợ CNTT. Ngoài ra, WSS đã xây dựng một chiến lược phát triển dài hạn, đó là đa dạng hóa các nguồn thu Cty, không chỉ dịch vụ môi giới mà các dịch vụ tài chính khác như tư vấn tài chính, tư vấn quản lý danh mục đầu tư, kết quả phân tích, các dịch vụ phái sinh mới.

Được biết, chiến lược mà WSS đặt ra trong 3 năm 2007 – 2010 là WSS sẽ trở thành công ty đại chúng hàng đầu và khẳng định được vị thế dẫn dắt, tạo dựng thị trường, sản phẩm, dịch vụ…

Tin mới

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU TẬP ĐOÀN PETROLIMEX (08/03/2023 10:00)

WSS: Thông báo Chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang đầu tư tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (11/11/2022 17:00)

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng của cổ đông Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Petec Bình Định (04/11/2022 16:00)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo