TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: Thông báo kết quả đấu giá cổ phần CTCP Tư vấn xây dựng công trình 625

Ban tổ chức đấu giá  xin thông báo kết quả bán đấu giá phần vốn Nhà nước của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Công trình 625 được tổ chức ngày 22 tháng 11 năm 2013 như sau:

 1.

Tổng số cổ phần đấu giá:

509.647 cổ phần

2.

Mệnh giá một cổ phần:

10.000 đồng/cổ phần

3.

Giá khởi điểm:

10.000 đồng/cổ phần

4.

Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá:

04 nhà đầu tư

 

Nhà đầu tư cá nhân trong nước

04 nhà đầu tư

 

Nhà đầu tư tổ chức trong nước

0 nhà đầu tư

5.

Tổng khối lượng đăng ký mua:

510.000 cổ phần

6.

Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ:

04 phiếu

7.

Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ:

509.647 cổ phần

8.

Khối lượng đặt mua cao nhất:

210.000 cổ phần

9.

Khối lượng đặt mua thấp nhất:

100.000 cổ phần

10.

Giá đặt mua cao nhất:

10.000 đồng/cổ phần

11.

Giá đặt mua thấp nhất:

10.000 đồng/cổ phần

12.

Giá đấu thành công bình quân:

10.000 đồng/cổ phần

13.

Tổng số nhà đầu tư trúng giá:

04 nhà đầu tư

14.

Tổng số lượng cổ phần bán được:

509.647 cổ phần

15.

Tổng trị giá cổ phần bán được:

5.096.470.000 đồng

Tin mới

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần XNK Nông sản thực phẩm An Giang (19/12/2023 15:10)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH THƯƠNG MẠI KỲ HÒA ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA (07/12/2023 13:30)

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU TẬP ĐOÀN PETROLIMEX (08/03/2023 10:00)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo