TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Lịch sử phát triển

1. 
20/12/2007
WSS được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 86/UBCK-GP.
2. 
30/01/2008
WSS trở thành thành viên giao dịch thứ 65 của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo Quyết định số 45/QĐ-TTGDHN.
3. 
29/02/2008
WSS là thành viên giao dịch thứ 73 của Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM theo Quyết định số 73/QĐ-SGDHCM
4.
22/04/2008
WSS chính thức đi vào hoạt động, khai trương sàn giao dịch trung tâm tại số 212 phố Trần Quang Khải, Hà Nội.
5. 
15/12/2009
WSS chính thức niêm yết 16,8 triệu cổ phiếu trên SGDCK Hà Nội.
6. 
24/02/2010
WSS được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép điều chỉnh – Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 303/UBCK-GP tăng vốn Điều lệ từ 168 tỷ đồng lên 366 tỷ đồng.
7. 
02/04/2010
WSS niêm yết bổ sung 19.800.000 cổ phiếu lên SGDCK Hà Nội.
8. 
01/06/2010
Chính thức khai trương Chi nhánh Sài Gòn tại địa chỉ số 255 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP.HCM. 
9.
08/08/2010
Chứng khoán Phố Wall khai trương Phòng Giao dịch Hoàn Kiếm tại địa chỉ 46 Ngô Quyền, Hà Nội.
10. 
25/01/2011
WSS được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép điều chỉnh- Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 07/GPĐC-UBCK tăng vốn Điều lệ từ 366 tỷ đồng lên 503 tỷ đồng.
11.
01/07/2011
WSS niêm yết 13.700.000 cổ phiếu lên SGDCK Hà Nội.
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo