TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Lưu ký chứng khoán

Qúy khách thực hiện lưu ký chứng khoán qua các kênh giao dịch sau:

– Thực hiện tại sàn giao dịch

– Gửi hồ sơ qua đường bưu điện

Khách hàng

WSS

–        Cung cấp bản gốc sổ cổ đông

–        Điền thông tin và ký tên trên Phiếu gửi chứng khoán (02 bản)

–       Làm hồ sơ lưu ký chứng khoán gửi lên VSD

–        Ghi có CK vào TK cho khách hàng khi hồ sơ được VSD chấp nhận (thông thường từ 3-5 ngày làm việc)

 

* Yêu cầu về hồ sơ:

– Qúy khách cung cấp sổ cổ đông hợp lệ (sổ cổ đông đúng mẫu qui định, không rách, không tẩy xóa)

– Thông tin CMTND và họ tên trên sổ cổ đông trùng khớp với thông tin trên hợp đồng mở tài khoản tại WSS

– Phiếu gửi chứng khoán theo mẫu WSS cung cấp, chữ ký trên phiếu gửi chứng khoán trùng khớp với chữ ký trên hợp đồng mở tài khoản

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo