TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Thông tin SGDCK Hồ Chí Minh

WSS: Thông báo về việc kiểm soát lỗi 2G của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (08/06/2021 13:51)

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall thông báo về việc kiểm soát lỗi 2G của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

WSS: Thông báo về việc sửa đổi Quy định thời gian giao dịch, biên độ dao động giá, đơn vị giao dịch, loại lệnh áp dụng tại HSX (30/12/2020 10:07)

WSS: Thông báo về việc sửa đổi Quy định thời gian giao dịch, biên độ dao động giá, đơn vị giao dịch, loại lệnh áp dụng tại HSX

attached

WSS: Thông báo về việc tăng đơn vị giao dịch lô chẵn từ 10 lên 100 chứng khoán của SGDCK TP.HCM (18/12/2020 10:00)

WSS: Thông báo về việc tăng đơn vị giao dịch lô chẵn từ 10 lên 100 chứng khoán của SGDCK TP.HCM

attached

Chứng quyền có đảm bảo (CW) (02/03/2018 13:35)

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ban hành sản phẩm Chứng quyền có đảm bảo (CW) Clip này bao gồm các thông tin chi tiết cũng như ví dụ cụ thể về sản phẩm COVERED WARRANT với mục đích giúp cho các công ty chứng khoán cũng như nhà đầu tư hiểu rõ hơn về sản phẩm này.