TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Công bố thông tin

WSS: Công bố thông tin về việc thay đổi người nội bộ kể từ ngày 05/9/2022

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall Công bố thông tin về việc thay đổi người nội bộ kể từ ngày 05/9/2022, cụ thể như sau:
1. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall đối với ông Đỗ Xuân Hân
2. Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall đối với bà Vũ Thị Yến.
 
Đường link thông báo đính kèm: https://drive.google.com/file/d/18BkeuJoazoUKSDs6hijHhL0iiAz_Mm5d/view?usp=sharing

Tin mới

WSS: THÔNG BÁO VỀ CẢI CHÍNH THÔNG TIN (28/07/2023 09:50)

WSS: THÔNG BÁO VỀ CẢI CHÍNH THÔNG TIN (27/07/2023 15:15)

WSS: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023 (25/07/2023 15:15)

WSS: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của TCT Đức Giang – CTCP, người có liên quan của người nội bộ (23/06/2023 13:30)

WSS: Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 (28/04/2023 17:10)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo