TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Công bố thông tin

WSS: Công bố thông tin về việc thay đổi người nội bộ kể từ ngày 18/04/2018

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall Công bố thông tin về việc thay đổi người nội bộ kể từ ngày 18/04/2018, cụ thể như sau:
 1. Miễn nhiệm kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thị Trang để điều chuyển công tác
2. Bổ nhiệm bà Đào Thị Thúy Hòa giữ chức vụ kế toán trưởng công ty
3. Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Trang giữ chức vụ Giám đốc tài chính Công ty
attached

Tin mới

WSS: THÔNG BÁO VỀ CẢI CHÍNH THÔNG TIN (28/07/2023 09:50)

WSS: THÔNG BÁO VỀ CẢI CHÍNH THÔNG TIN (27/07/2023 15:15)

WSS: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023 (25/07/2023 15:15)

WSS: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của TCT Đức Giang – CTCP, người có liên quan của người nội bộ (23/06/2023 13:30)

WSS: Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 (28/04/2023 17:10)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo