TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Báo cáo tài chính

WSS: Giải trình chênh lệch BCTC 06 tháng đầu năm 2017 so với BCTC 06 tháng đầu năm 2016

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall thông báo về việc giải trình chênh lệch BCTC 06 tháng đầu năm 2017 so với BCTC 06 tháng đầu năm 2016 như sau:

attached

Tin mới

WSS: Báo cáo soát xét 06 tháng đầu năm 2023 (15/08/2023 09:55)

WSS: Báo cáo tài chính Quý II năm 2023 (19/07/2023 16:06)

WSS: Báo cáo tài chính Quý I năm 2023 (17/04/2023 17:00)

WSS: Công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 (31/03/2023 15:00)

WSS: Báo cáo tài chính Quý IV năm 2022 (17/01/2023 14:09)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo