TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

01/12/2009, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu IME của CTCP Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp trên thị trường UPCoM

-       Tên chứng khoán: cổ phiếu CTCP Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp
-       Mã CK: IME
-       Số lượng cổ phiếu ĐKGD: 3.000.000 cổ phiếu
-       Tổng giá trị đăng ký giao dịch (theo mệnh giá): 30.000.000.000 đồng
-       Ngày giao dịch đầu tiên: 01/12/2009

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo