TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

21/1/2010, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu HDM của CTCP Dệt may Huế trên thị trường UPCoM

-   Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Dệt – May Huế
-   Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
-   Mã chứng khoán: HDM
-   Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
-   Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 3.000.000 cổ phiếu
-   Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 30.000.000.000 đồng
-   Ngày giao dịch chính thức: 21/01/2010
 
File đính kèm: Ban cong bo TT huegatex.doc ( :2,213 KB )

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo