TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

4/12/2009, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu TTR của Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu trên UPCoM

-  Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư
-  Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
-  Mã chứng khoán: TTR
-  Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
-  Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch :1.993.393 cổ phiếu
(Một triệu chín trăm chín mươi ba nghìn ba trăm chín mươi ba cổ phiếu)
-  Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 19.933.930.000 đồng
(Mười chìn tỷ chín trăm ba mươi ba triệu chín trăm ba mươi nghìn đồng)
-  Ngày giao dịch chính thức: Thứ sáu, ngày 04/12/2009

* File đính kèm: TTR_BCTC 2008.zip ( :5,261 KB )
 
* File đính kèm 2: TTR_Ban cong bo thong tin.doc ( :327 KB )

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo