TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

ANV: Xin gia hạn công bố thông tin các Báo cáo tài chính năm 2016 (Nguồn: HSX)

Ngày 12/01/2017, SGDCK Tp.HCM đã nhận được công văn số 147/CV-KTTC ngày 11/01/2017 của Công ty Cổ phần Nam Việt (ANV) về việc gia hạn công bố BCTC quý 4 năm 2016 chậm nhất 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý; Báo cáo tài chính năm (kiểm toán) chậm nhất 100 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Lý do: Công ty niêm yết quy mô lớn gồm 02 công ty con, 01 công liên kết, nên việc thu thập, kiểm tra và tổng hợp số liệu mất nhiều thời gian. Căn cứ Khoản 3, Điều 11 Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015, đề nghị xin gia hạn CBTT BCTC quý 4, BCTC kiểm toán năm của năm tài chính 2016 của Công ty Cổ phần Nam Việt phải được UBCKNN xem xét và Công ty Cổ phần Nam Việt phải thực hiện CBTT ngay sau khi nhận được ý kiến của UBCKNN về vấn đề này. 

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo