TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin đấu giá

Bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng Công ty TNHH MTV Giao nhận Kho vận Ngoại thương

1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: CÔNG TY TNHH MTV GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG
2. Địa chỉ: 15 Bis Lý Nam Đế, P. Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội
3. Điện thoại: (84.4) 38457417                 Fax: (84.4) 3845 5829
4. Ngành nghề kinh doanh chính:   Kinh doanh dịch vụ Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, dịch vụ đại lý tàu biển, kinh doanh vận tải đa phương thức, kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh; Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô gồm: vận tải hàng hóa, hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải, kho bãi và lưu giữ hàng hóa, bốc xếp hàng hóa…           
5. Vốn điều lệ: 268.000.000.000 đồng
6. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 5.253.500 cổ phần (tương ứng 19,6% Vốn điều lệ)
7. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
8. Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông
9. Giá khởi điểm: 10.500 đồng/cổ phần
10.  Tổ chức bán đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
11.  Điều kiện tham dự đấu giá: Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng Công ty TNHH MTV Giao nhận kho vận ngoại thương do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành
12.   Thời gian và địa điểm phát đơn và cung cấp thông tin về đợt đấu giá, nộp đơn và tiền đặt cọc:
12.1 Thời gian: Từ 8h30 ngày 12/7/2012 đến 15h30 ngày 27/7/2012
12.2. Địa điểm các đại lý xem chi tiết vui lòng xem tại Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu Công ty TNHHMTV Giao nhận kho vận ngoại thương do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành):
1.  CTCP Chứng khoán Bảo Việt
2. CTCP Chứng khoán ACB
3. CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
4. CTCP Chứng khoán Tân Việt
5. CTCP Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội
6. CTCP Chứng khoán Đại dương
7. CTCP Chứng khoán Rồng Việt
 
13. Thời gian và địa điểm nộp phiếu tham dự đấu giá:
Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký: chậm nhất vào 16h00 ngày 01/8/2012
14. Thời gian tổ chức đấu giá: 8h30 ngày 03/8/2012
15. Địa điểm tổ chức đấu giá:  Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Số 02 Phan Chu Trinh, Hà Nội
16. Thời hạn nộp tiền mua cổ phần và hoàn trả tiền cọc: Từ 8h30 ngày 06/8/2012 đến 15h30 ngày 17/8/2012
 
Thông tin chi tiết về doanh nghiệp và cuộc bán đấu giá cổ phần tham khảo tại các địa điểm đăng ký và các website:

 
* File đính kèm: CBTT Vietrans.doc ( :1,327 KB )
 
* File đính kèm 3: Quy che Dau gia Vietrans.doc ( :209 KB )

Tin mới

WSS: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (26/01/2024 15:35)

WSS: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung (26/01/2024 15:28)

WSS: Thông báo Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt (10/08/2022 11:22)

WSS: Thông báo Chào bán cổ phiếu ra công chúng của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (25/03/2022 14:56)

WSS: Thông báo đấu giá bán cổ phần CTCP Công trình công cộng Vĩnh Long do UBND tỉnh Vĩnh Long sở hữu (03/11/2020 11:07)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo