TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

Cổ phiếu CTCP Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn (mck: DXL) chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM kể từ ngày 28/06/2010

Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn được thành lập dựa trên cơ sở cổ phần hóa Công ty Du lịch Xuất nhập khẩu Lạng Sơn, với mức VĐL là 26.890.000.000 đồng. Lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty: Kinh doanh dịch vụ khách sạn, dịch vụ ăn uống, phòng hát Karaoke; dịch vụ xông hơi, xoa bóp, đấm lưng, vật lý trị liệu; dịch vụ giặt là;…Trong đó, Công ty chủ yếu sản xuất kinh doanh: Dịch vụ nhà hàng, khách sạn; dịch vụ lữ hành, du lịch; sản phẩm rượu Mẫu Sơn. Hiện tại, Công ty có 2 cổ đông lớn, trong đó, cổ đông Nhà nước nắm giữ số lượng cổ phần chi phối với 54,99% tổng số vốn cổ phần, cổ đông lớn còn lại là 1 cá nhân nước ngoài, nắm giữ 27,89% tổng số vốn cổ phần. Doanh thu của Công ty chủ yếu đến từ các hoạt động kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng (chiến khoảng 80% tổng doanh thu hàng năm). So với các doanh nghiệp hoạt động trong ngành du lịch trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Công ty Cổ phần Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn luôn có một vị thế quan trọng trong suốt quá trình hoạt động của mình. Định hướng phát triển của Công ty trong tương lai là: Xây dựng, cải tạo hệ thống nhà hàng – khách sạn hiện có của Công ty nhằm khẳng định tên tuổi hệ thống nhà hàng – khách sạn của Công ty trên địa bàn; Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh lữ hành, du lịch, nghiên cứu và xây dựng các chương trình mới; Quảng bá thương hiệu và tìm kiếm thị trường tiêu thụ mới cho sản phẩm rượu Mẫu Sơn;…

Một số chỉ tiêu tài chính của DN trong giai đoạn 2007-2009 và kế hoạch năm 2010:
Đơn vị: triệu đồng
Chỉ tiêu
2008
2009
KH 2010
Tổng giá trị tài sản

33.270

38.744

Doanh thu thuần

13.293

17.643

31.320

Lợi nhuận sau thuế

1.703

444

2.500

Cổ tức (%/năm)

2,87

1,98 (dự kiến)

6,7

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo