TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

Cổ phiếu CTCP Phát triển điện Nông thôn Trà Vinh (MCK: DTV) chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM kể từ ngày 9/9/2010

-    Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Phát triển điện Nông thôn Trà Vinh
-    Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
-    Mã chứng khoán: DTV
-    Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
-    Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 5.280.000 cổ phiếu
-    Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 52.800.000.000 đồng
-    Ngày giao dịch chính thức: Thứ Năm, ngày 09/09/2010.

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo