TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

Cổ phiếu CTCP Thiết kế – Xây dựng – Thương mại Phúc Thịnh (MCK: PTD) chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM kể từ ngày 14/1/2011

-         Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Thiết kế – Xây dựng – Thương mại Phúc Thịnh
-         Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
-         Mã chứng khoán: PTD
-         Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
-         Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 1.000.000   cổ phiếu
-         Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 10.000.000.000    đồng
-         Ngày giao dịch chính thức: Thứ Sáu, ngày 14/01/2011

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo