TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

Cổ phiếu DBF của CTCP Lương thực Đông Bắc chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM kể từ ngày 21/6/2010

Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Lương thực Đông Bắc
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mã chứng khoán: DBF
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 3.679.200   cổ phiếu
Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 36.792.000.000 đồng
Ngày giao dịch chính thức: Thứ Hai, ngày 21/06/2010

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo