TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

Cổ phiếu ICI được chấp thuận ĐKGD bổ sung

       Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
       Mã chứng khoán: ICI
       Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
       Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung: 1.000.000 cổ phiếu (Một triệu cổ phiếu)
       Giá trị cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung (theo mệnh giá):10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng)

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo