TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

Cổ phiếu JSC của CTCP Đầu tư và Xây dựng Cầu đường Hà Nội chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM kể từ ngày 22/4/2010

-    Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Đầu tư và Xây dựng Cầu đường Hà Nội
-    Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
-    Mã chứng khoán: JSC
-    Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
-    Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 1.550.000 cổ phiếu
-    Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 15.500.000.000 đồng
-    Ngày giao dịch chính thức: Thứ Năm, ngày 22/04/2010

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo