TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin đấu giá

Công bố thông tin về chào mua công khai đối với cổ phiếu đấu giá của Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Barotex Việt Nam (Nguồn: HNX)

Ngày 22/03/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nhận được công bố thông tin của các nhà đầu tư về việc chào mua công khai cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Barotex Việt Nam do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu tổ chức bán đấu giá ngày 03/04/2017 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng công bố toàn văn công bố thông tin chào mua công khai trên.

Tài liệu đính kèm
Chao mua cong khai – Ba Dong Thi Tham.pdf
Chao mua cong khai – Cong ty TNHH An Quy Hung.PDF
Chao mua cong khai – Cong ty TNHH Phuc Anh.PDF

Tin mới

WSS: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (26/01/2024 15:35)

WSS: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung (26/01/2024 15:28)

WSS: Thông báo Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt (10/08/2022 11:22)

WSS: Thông báo Chào bán cổ phiếu ra công chúng của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (25/03/2022 14:56)

WSS: Thông báo đấu giá bán cổ phần CTCP Công trình công cộng Vĩnh Long do UBND tỉnh Vĩnh Long sở hữu (03/11/2020 11:07)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo