TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

Công ty Cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái (CAP): Nguyễn Thủy Tiên – người có liên quan đến Phó Giám đốc; Ủy viên HĐQT – đăng ký mua 5.000 CP (Nguồn: HNX)

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thủy Tiên
– Mã chứng khoán: CAP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 840 CP (tỷ lệ 0,02%)
– Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Quốc Trinh
– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Giám đốc; Ủy viên HĐQT
– Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con
– Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 211.226 CP (tỷ lệ 4,44%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 5.000 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu.
– Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 12/01/2017
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 10/02/2017.

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo