TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN (VIT): Lưu Văn Lấu – Trưởng Ban kiểm soát – đã mua 6.300 CP (Nguồn: HNX)

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lưu Văn Lấu
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Trưởng Ban kiểm soát
– Mã chứng khoán: VIT
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 22.401 CP (tỷ lệ 0,15%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 20.000 CP
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 6.300 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 28.701 CP (tỷ lệ 0,19%)
– Ngày bắt đầu giao dịch: 20/01/2017
– Ngày kết thúc giao dịch: 15/02/2017.

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo