TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

CTCP Cấp nước Gia Định được chấp thuận niêm yết trên thị trường UPCoM

-       Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Cấp nước Gia Định
-       Mã chứng khoán: GDW
-       Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
-       Mệnh giá: 10.000 đồng
-       Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 9.500.000 cổ phiêu
-       Tổng giá trị chứng khoán giao dịch: 95.000.000.000 đồng

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo