TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

CTCP CMC (CVT): Kiều Thế Vinh – Ủy viên HĐQT – đã bán 5.000 CP (Nguồn: HNX)

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Kiều Thế Vinh
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
– Mã chứng khoán: CVT
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 34.180 CP (tỷ lệ 0,18%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 10.000 CP
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 5.000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 29.180 CP (tỷ lệ 0,15%)
– Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Thị giá cổ phiếu không đạt như kỳ vọng.
– Ngày bắt đầu giao dịch: 06/12/2016
– Ngày kết thúc giao dịch: 04/01/2017.

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

NAV: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo