TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

CTCP Công trình 6 (CT6): Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (Nguồn: HNX)

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CT6 của CTCP Công trình 6 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/02/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/02/2017
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
          – Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          – Thời gian họp: Từ ngày 25/03/2017 đến 30/04/2017 (thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau)
          – Địa điểm tổ chức họp: Tại Hội trường Công ty cổ phần Công trình 6 – Tổ 36 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội
          – Nội dung họp: Dự thảo chương trình và nội dung sẽ được thông báo sau trên website công ty và gửi tới các cổ đông theo danh sách do VSD cung cấp.

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo