TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

CTCP Dầu Khí Thái Dương: Xin rút hồ sơ đăng ký niêm yết (Nguồn: HSX)

Ngày 12/01/2017 SGDCK đã nhận được công văn số 01/2017/CV-TDG về việc rút hồ sơ niêm yết để bổ sung hoàn thiện của Quý Công ty “Do thời điểm hiện tại đã kết thúc năm tài chính, vì vậy Công ty mong muốn được rút hồ sơ niêm yết đã nộp để hoàn thiện bộ hồ sơ và bổ sung báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016” Như vậy, SGDCK sẽ ngừng việc xem xét hồ sơ niêm yết của Quý Công ty và hoàn trả lại toàn bộ hồ sơ đăng ký niêm yết của Quý Công ty. Trường hợp Quý Công ty nộp lại hồ sơ, SGDCK thực hiện thẩm định lại từ đầu.

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo