TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

CTCP Đầu tư và Xây dựng Công trình số 3 (MCK: CT3) được chấp thuận ĐKGD bổ sung

– Tên chứng khoán: Cổ phiếu của CTCP Đầu tư và Xây dựng Công trình số 3
– Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
– Mã chứng khoán: CT3
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
– Số lượng cổ phiếu ĐKGD bổ sung: 654.362 cổ phiếu
– Giá trị cổ phiếu ĐKGD bổ sung (theo mệnh giá): 6.54.3620.000 đồng

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo