TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

CTCP Đầu tư Xây dựng Vinaconex – PVC (PVV): Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (Nguồn: HNX)

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PVV của CTCP Đầu tư Xây dựng Vinaconex – PVC như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/02/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/02/2017
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
          – Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          – Thời gian họp: Cuối tháng 03 năm 2017 (thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo trong giấy mời họp)
          – Địa điểm tổ chức họp: Tòa nhà CT2A, KĐT mới Cổ nhuế, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
          – Nội dung họp: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch sản xuất năm 2017, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 05 năm 2012-2017 và kế hoạch 5 năm 2017-2022, Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2016 và một số nội dung khác.

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo