TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

CTCP Dược phẩm dược liệu Pharmedic (PMC): Trần Thị Thu Trang – người có liên quan đến Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT – đã mua 1.000 CP (Nguồn: HNX)

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Thị Thu Trang
– Mã chứng khoán: PMC
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 9.753 CP (tỷ lệ 0,1%)
– Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Việt Trung
– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT
– Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con
– Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 3.686 CP (tỷ lệ 0,04%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.000 CP
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 10.753 CP (tỷ lệ 0,12%)
– Ngày bắt đầu giao dịch: 14/12/2016
– Ngày kết thúc giao dịch: 21/12/2016.

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo