TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

CTCP Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF (KLF): Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn – CTCP Chế biến Thủy Hải sản Liên Thành (Nguồn: HNX)

– Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Chế biến Thủy Hải sản Liên Thành- Mã chứng khoán: KLF
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 15.628.600 CP (tỷ lệ 9,45%)
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 860.100 CP
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 2.181.500 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 16.950.000 CP (tỷ lệ 10,25%)
– Lý do thay đổi sở hữu: Tăng tỷ lệ giao dịch.
– Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 06/01/2017.

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

NAV: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo