TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

CTCP Sách và Thiết bị Trường học Quảng Ninh (QST): Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, trả cổ tức bằng tiền mặt (Nguồn: HNX)

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu QST của CTCP Sách và Thiết bị Trường học Quảng Ninh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/03/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/03/2017
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
          – Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          – Thời gian họp: Dự kiến cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 04/2017 (thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau tới các cổ đông)
          – Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Văn Lang. Địa chỉ: đường Văn Lang, phường Hòn Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
          – Nội dung họp: + Thông qua báo cáo tổng kết năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Ban Giám đốc Công ty;
+ Thông qua báo cáo quản trị của Hội đồng quản trị Công ty;
+ Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty.
     * Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2016:
          – Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
          – Thời gian thực hiện: 20/03/2017
          – Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở văn phòng Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh, địa chỉ: số 10 phố Long Tiên, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 20/03/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo