TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

CTCP Sản xuất và Kinh doanh Kim khí (KKC): Vũ Công Trứ – Ủy viên HĐQT – đăng ký bán 103.400 CP (Nguồn: HNX)

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Công Trứ
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
– Mã chứng khoán: KKC
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 103.400 CP (tỷ lệ 2,2%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 103.400 CP
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 20/02/2017
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 17/03/2017.

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo