TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

CTCP Tasco (HUT): Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn – Pyn Elite Fund (Non- Ucits) (Nguồn: HNX)

– Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Pyn Elite Fund (Non- Ucits)- Mã chứng khoán: HUT
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 17.832.836 CP (tỷ lệ 10,11%)
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.800.000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 19.632.836 CP (tỷ lệ 11,13%)
– Lý do thay đổi sở hữu: Mua cổ phiếu qua sàn
– Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 04/01/2017.

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

NAV: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo