TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

CTCP Thiết bị Bưu điện (POT): Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, trả cổ tức bằng tiền mặt (Nguồn: HNX)

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu POT của CTCP Thiết bị Bưu điện như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/01/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/01/2017
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
          – Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          – Thời gian họp: 08h30 ngày 09/03/2017 (thứ năm)
          – Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính của Công ty – Số 61 Trần Phú – Ba Đình – Hà Nội
          – Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016;
+ Báo cáo tài chính năm 2016 (đã kiểm toán);
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát;
          – Nội dung họp: + Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017;
+ Báo cáo phương án phát hành cổ phiếu đáp ứng nhu cầu vốn cho dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất sợ thủy tinh dùng cho thông tin quang;
+ Báo cáo việc chuyển nhượng dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp đa chức năng tại 63 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội cho đối tác hợp tác.
+ Các nội dung khác (nếu có).
     * Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2016:
          – Tỷ lệ thực hiện: 9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng)
          – Thời gian thực hiện: 08/03/2017
          – Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Thiết bị Bưu Điện, số 61 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 08/03/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo