TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

CTCP Thực phẩm Lâm Đồng (VDL): Bà Doãn Thị Mỹ Dung – Người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT – đã bán 0 CP (Nguồn: HNX)

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Doãn Thị Mỹ Dung
– Mã chứng khoán: VDL
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 24.526 CP (tỷ lệ 0,17%)
– Tên của người có liên quan tại TCNY: Doãn Thị Thu Hương
– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT
– Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Em ruột
– Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 22.120 CP (tỷ lệ 0,18%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 20.000 CP
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 24.526 CP (tỷ lệ 0,17%)
– Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: không khớp lệnh được
– Ngày bắt đầu giao dịch: 11/01/2017
– Ngày kết thúc giao dịch: 07/02/2017.

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo