TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn (PSC): Nguyễn Thị Ngọc Sương – người có liên quan đến Thành viên BKS – đăng ký mua 10.000 CP (Nguồn: HNX)

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Ngọc Sương
– Mã chứng khoán: PSC
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 55.800 CP (tỷ lệ 0,78%)
– Tên của người có liên quan tại TCNY: Phạm Anh Tuấn
– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS
– Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
– Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 67.500 CP (tỷ lệ 0,94%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 10.000 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: Mua nắm giữ cổ phiếu.
– Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 11/01/2017
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 09/02/2017.

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo