TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

CTCP Viglacera Hạ Long (VHL): Andbanc Investments Sif-Vietnam Value And Income Portfolio – người có liên quan đến Thành viên BKS – đã mua 763.744 CP (Nguồn: HNX)

– Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Andbanc Investments Sif-Vietnam Value And Income Portfolio
– Mã chứng khoán: VHL
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.660.600 CP (tỷ lệ 10,38%)
– Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Thanh Tùng
– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Phó Tổng Giám đốc
– Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
– Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Đức Minh
– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS
– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Cán bộ, nhân viên công ty
– Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 850.000 CP
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 763.744 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.424.344 CP (tỷ lệ 15,15%)
– Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do điều kiện thị trường và diễn biến giá chưa phù hợp
– Ngày bắt đầu giao dịch: 16/01/2017
– Ngày kết thúc giao dịch: 14/02/2017.

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo