TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

CTCP Viglacera Hạ Long (VHL): Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) – người có liên quan đến Thành viên BKS – đã bán 757.644 CP (Nguồn: HNX)

– Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM)
– Mã chứng khoán: VHL
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 922.644 CP (tỷ lệ 5,77%)
– Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Thanh Tùng
– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Phó Tổng Giám đốc
– Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
– Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Đức Minh
– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS
– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Giám đốc
– Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 757.644 CP
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 757.644 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 165.000 CP (tỷ lệ 1,03%)
– Ngày bắt đầu giao dịch: 06/01/2017
– Ngày kết thúc giao dịch: 06/01/2017.

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo