TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

CTCP Vinaconex 6 (VC6): Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, trả cổ tức bằng tiền mặt (Nguồn: HNX)

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VC6 của CTCP Vinaconex 6 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/03/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/03/2017
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
          – Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          – Thời gian họp: Dự kiến ngày 30/03/2017
          – Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Vinaconex6, Tầng 5 – Tòa nhà 29T2, phố Hoàng Đạo Thúy, phườngTrung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
          – Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, nội dung cụ thể sẽ được gửi kèm Thông báo mời dự họp gửi Quý cổ đông và website Công ty cổ phần Vinaconex6: www.vinaconex6.com.vn
     * Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2016:
          – Tỷ lệ thực hiện: 9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng)
          – Thời gian thực hiện: 28/04/2017
          – Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần Vinaconex6 – Tầng 5, Tòa nhà 29T2, phố Hoàng Đạo Thúy, phườngTrung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 bắt đầu từ ngày 28/04/2017. Người nhận cổ tức phải xuất trình chứng minh nhân dân và giấy ủy quyền hợp pháp (trong trường hợp ủy quyền).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo