TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

CTCP Xăng dầu Chất đốt Hà Nội (mã CK: HFC) chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM kể từ ngày 1/3/2010

-   Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Xăng dầu Chất đốt Hà Nội
-   Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
-   Mã chứng khoán: HFC
-   Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
-   Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 2.100.000 cổ phiếu
-   Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 21.000.000.000 đồng
-   Ngày giao dịch chính thức: Thứ Hai, ngày 01/03/2010

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo