TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin đấu giá

Đăng ký làm đại lý đấu giá bán phần vốn của Tổng CTCP Sông Hồng tại CTCP Thép Sông Hồng

- Tên doanh nghiệp bán đấu giá: CTCP Thép Sông Hồng
- Địa chỉ: Phố Đoàn Kết, phường Bạch Hạc, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
- Điện thoại: (0210) 3861288                          
- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, bán buôn, bán lẻ sắt thép, gang các loại; Bán buôn kim loại khác; Tái chế phế liệu kim loại; Bốc xếp hàng hóa đường bộ, cảng sông; Vận tải hàng hóa đường thủy, nội địa…
- Vốn điều lệ: 120.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tỷ đồng)
- Số lượng cổ phần bán đấu giá: 10.200.000 cổ phần
- Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần
- Điều kiện tham dự đấu giá: nhà đầu tư là tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và cá nhân trong, ngoài nước theo quy định.
- Thời gian và địa điểm đấu giá: ngày 13/08/2012 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 
Đề nghị Công ty chứng khoán có nhu cầu làm đại lý cho cuộc đấu giá gửi Đơn đăng ký làm đại lý đấu giá về Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội) chậm nhất đến 16 giờ 00 phút ngày 12/07/2012.
 
Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Ban đấu giá Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Số 2 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 043.9363.973; Fax: 043.9347.818

Tin mới

WSS: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (26/01/2024 15:35)

WSS: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung (26/01/2024 15:28)

WSS: Thông báo Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt (10/08/2022 11:22)

WSS: Thông báo Chào bán cổ phiếu ra công chúng của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (25/03/2022 14:56)

WSS: Thông báo đấu giá bán cổ phần CTCP Công trình công cộng Vĩnh Long do UBND tỉnh Vĩnh Long sở hữu (03/11/2020 11:07)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo