TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

DVH: Thay đổi nhân sự

Ông Bùi Quốc Bảo và ông Lê Khắc Tuấn được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc CTCP Chế tạo máy điện Việt Nam – Hungary thay ông Đỗ Văn Chính chuyển công tác và ông Kiều Quốc Nhật nghỉ hưu kể từ ngày 10/02/2011.

Ngày 20/01/2011, ông Bùi Quốc Bảo đã có đơn xin miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát gửi Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty.

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo