TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

FTS: Bài giới thiệu niêm yết (Nguồn: HSX)

Ngày 05/01/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đã cấp Quyết định Niêm yết số 03/QĐ-SGDHCM cho phép Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT niêm yết cổ phiếu trên HOSE. Ngày 13/01/2017, Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT sẽ chính thức giao dịch với mã chứng khoán là FTS. Để giúp quý độc giả có thêm thông tin, SGDCK TPHCM xin giới thiệu một 1số nét chính về lịch sử thành lập, quá trình hoạt động, những kết quả kinh doanh đáng chú ý của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT trong thời gian qua.

attached

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo