TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

FUCVREIT: Bài giới thiệu niêm yết của Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam (Nguồn: HSX)

Ngày 25/01/2017, SGDCK TP.HCM đã cấp Quyết định niêm yết số 24/QĐ-SGDHCM chấp thuận cho Quỹ Đầu tư bất động sản Techcom Việt Nam với tên viết tắt: TC REIT (mã chứng khoán là FUCVREIT) được niêm yết trên SGDCK TP.HCM. Theo kế hoạch, chứng chỉ quỹ TC REIT sẽ chính thức giao dịch ngày 27/02/2017, đây là Quỹ đầu tư bất động sản đầu tiên được niêm yết và giao dịch trên SGDCK TP.HCM. Để giúp quý độc giả có thêm thông tin, SGDCK TP.HCM xin giới thiệu một số nét chính của Quỹ TC REIT.

attached

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo